Monday, May 07, 2012

Nakakapagpabagabag (Tula Para Sa Iyong Dila)

Itong pagbigkas na aking nilimbag,
Ay sadyang nakakapagpabagabag,
Dahil ang baybay nito'y hirap kong mabigkas,
Dila ko'y baluktot sa baybay at balagtas.

Ito pala'y hindi lamang balangkas,
Tula ito ng pagkabagabag,
Tula din para sa dilang madulas,
Sabay-sabay tayong bumigkas.

Salitang-ugat ay bagabag,
Magagawang kapagabagabag,
Nakakapagpabagabag at kabagabagabag,
Hindi ka ba nabagabag?

'Wag madugas at baka magkakabag,
Sipag at tiyaga lang ang ilimbag,
Itaga mo, ikaw ay tatatag,
Upang hindi na mabagabag.

Bigkasin ang bigas hanggang wakas,
Wagas ang gasgas ng dilang matigas,
Talagang kabagabagabag,
Bigkasin ng mabilis hanggang wakas.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.