Sunday, May 12, 2013

Caller"Help..."

Ala-una ng madaling araw, kasisimula pa lamang naman ng kwentong ito ngunit ginising agad ako ng isang boses na hindi ko malaman kung saan galing. Pinilit kong bumalik sa pagtulog pero hindi ko na magawa. Sinubukan kong dumapa at imudmod ang ulo ko sa unan pero parang pinapaaga ko lang ang kamatayan ko sa ginagawa kong iyon. Kakabuwisit lang na ang tanging apat na oras na tulog ko ay napuputol pa. Sa trabaho kong puro overtime ay hindi na ako nag-eenjoy makipagbonding sa kama ko. Bumangon ako syempre para uminom ng gatas. Pupungas-pungas pa ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Sino naman ang tatawag sa akin sa ganitong oras ng gabi?