Monday, September 26, 2011

iOn eh!

i badly need your attention,
i won't do any action,
i just want a suggestion,
or any violent reaction.

so this is the situation,
because of little temptation,
i just made a penetration,
that may result the new generation.

that day could be a special occasion,
it's her birthday celebration,
but i haven't done any preparation,
to make my future decision.

with influence of this civilization,
i thought of abortion,
or maybe separation,
but i don't like each option.

my heart is with our old tradition,
without any exaggeration,
there is an easy solution,
my mind made the conclusion.

i won't hide to the nation,
or do such as hybernation,
i will make the right decision,
i will love her without expiration.

this is God's great creation,
i will accept without objection.
now i'm done with the explanation,
here is my question,

what boy's name is as strong as stallion,
and as brave as a lion,
or a girl named from attraction,
not too much to seduction?

note: this is just in my imagination,
i am still young with ambition,
i won't be in this situation,
no feeling of humiliation.

Thursday, September 01, 2011

Malungkot na Kasalukuyan


Kamusta ka na?
Naaalala mo pa ba,
Mga araw na napakaligaya,
Noong tayo pa ang magkasama.

Mga pikunan at biruan,
Mga away at patawaran,
Mga pagsubok na dinaanan,
Ngunit lahat ay kinalimutan.

Ika'y biglang nawala,
Ating mga pangako'y nabalewala,
Tuwing ako'y nag-iisa,
Mukha mo aking nakikita.

Mahigpit ang aking kapit sa duyan,
Nang makita kang dumadaan,
May kasama kang iba,
Napakaganda pa ng iyong tawa.

Bakit ka pa sumulpot?
Ngayon puso ko'y napakalungkot,
Kailan kaya magigising sa bangungot,
Ang mukha kong permanente nang nakasimangot.