Wednesday, December 07, 2011

Pagnanasa

Sulyap ng mga mata,
Titig na tumutunaw,
Napakaamong mukha,
Paningin ko'y napukaw.

Ngisi imbes na ngiti,
Ibang init ang hatid,
Nakakagat na labi,
Ano ang nais ipabatid?

Dila'y inilalabas,
Pinagpapawisang wagas,
Napakahirap umiwas,
Sa pagnanasang bumabakas.

Sa aking kakatitig, hindi ka umiwas,
Ngunit lumalambot iyong tikas,
'Di na makapaghintay kumain,
Nang matamis na nakahain.

Kasalanan mang tumingin,
Maging ito'y hindi akin,
Ngunit labi ko'y nais sumimsim,
Dito sa napakalamig na ice cream.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.