Monday, January 16, 2012

Pusong Bato

Ang nakakabasag na tunog ng gitara,
Ang pagpalo ng tambol ayon sa himig ng kanta,
Matatalim na mga katagang nais ipatama,
Ang diin at bagsik ng kanilang pahiwatig sa bawat linya.

Mga notang naakakabasag ng tenga,
Kakaibang estilo ang kanilang pagkanta,
Marahil ganito ang impresyon ng iba,
Pero musika ito para sa kanilang taga-suporta.

Marahil hindi kaaya-aya sa pandinig ng madla,
Ngunit mahal ko ang ganitong kanta.
Kung maari lang sabihin sa mga banda,
"Huwag kayong maingay baka magalit sila."

Ang hindi tama ay hindi ginagaya,
Takot sa Diyos hindi napapabayaan,
Libangan natin ang pakikinig ng musika,
Pangtanggal ng pagod, sa oras ng pahingahan.

Ako'y may pusong bato,
Rock music ang pinapakinggan ko,
Nakataas ang hinliliit at hintuturo,
Niyuyugyog ang aking ulo.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.