Thursday, March 28, 2013

Pitong SimbahanKung pitong simbahan lang ang kailangan,
Upang ika'y akin ng mahawakan,
Pupuntahan ko ng walang alangan,
Kung ito lamang ang tanging paraan.

Ang pitong simbahan ba ay sapat na,
Upang `pagdasal na makasama ka?
Sabihin sa iyo ng buong puso,
Mga panalangin ko sa simbahang 'to.

Mahal na mahal kita aking Ama,
Patawad sa aking mga nagawa,
Kasalanang gawa dito sa lupa,
Nawa'y maiwan `pag ako'y wala na.

Gusto kong mapalapit sa'yo oh D'yos,
Maging kaibigan mo `gang pagtatapos,
Kahit ako dito'y naghihikaos,
Puso ko'y sa iyo hanggang maubos.

Kulang man sa'min ang pitong simbahan,
Milyon-milyon kaming nangangailangan,
Alam ko, kami'y Inyong ginagabayan,
'Di nagsasawa na kami'y biyayaan.

Salamat sa lahat ng pagpapala,
'Di sayang ang Visita Iglesia,
Dahil Inyo akong naririnig,
Kahit pipi ang aking bibig.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.