Thursday, March 28, 2013

Ing Kakung February 14


Kareng katropa kung kapampangan ken! Mag-comment la reng makaintindi. Haha! Kwentu ke mu sana itang storyang mebuu añang milabas a February 14. Balaku sa metung yang aldong lumabas kalupa da reng exams king skwela pero migkamali ku. Minta ku SM bantang lumibut kasi migtampu ku king ulunan ku kasi palagi nakung awsan para matudtud, saka Valentines Day bat e ku lumwal kekami. Ala na ku mang pakyalam kanta nung ala kung abe maglakad, andyang deng taong atyu keng kayli ku ampong wanan ku parehu lang ating tatalnan gamat. Atin ku rin namang tatalnan gamat eh, ice cream yamu pin sa. Manalbe ku din sanang sine kasu atin kung akasalubung a babae.


Kabang maglakad ku SM, mengapakayli ku kasi itang akasalubung kung babae balamu makipagpatinteru ya kaku. Ena balu nung king kayli ya ba lumabas o king wanan para e kami misabalan pero parehu kaming malilitu. Mamaligwa yang balamu ating tatagal kayang matsura. Ane pamong karok lawe kaku, "Manyora ka?!" ana. Kamwa ng Squidward? Malagu ne sana kasu suplada yamu.

Kalyan ke mu kaybat añang mesora ya, lalu keng e pelabasan. Mekipagpatinteru na kung tutu kaya. Eku balu bat apagtripan ke ing supladang babaing ayni. Siguru uling aneng kalagung lalawen potang misalubung la reng kile na. Balamu me laser sword ya kang voltes 5 kanwan. "Ano ba?!" ana ulit kako kaybat sinabal naku saka ya linabas. Atin yatang tinali kakung eku balu nung sinulad yamu ba o lubid ya añang sebalan naku kasi eku apigil ing sarili ku na panalukikyan ke. Sinoga naku yata, balamu kambing kung tutuki kaya angga king miras kami Department Store. Aneng kabilis maglakad bala ku mewala ne king mata ku pero ating menakid kaku manibat king gulut ku. Simap eku misakab mumuna lupa pota apakyapusan ke pa i Pacquiao. "Ot tutukyan mu ku?" ana.

Mengapagamus kung buntuk andyang ala namang manggatal. "Sorry." aku namo. "Ala kang abe?" kitnan ke.

"Atin ka bang akakit abe ko?" aruy. Kasupladwan na talaga, magmenopause ne yata i apu ku.

"Atin." andyang ala naman. "Apu me ba yang king siping mo? Makamaputi ya saka kalupa me. Lalawen naka pin eh." sabi ku kaya sabe keng tiru ing angin king siping na.

Mipalawe ya saka ya balamu mitakutan. "E muku paglokwang makanyan." ana saka ya miglakad palawut kaku. Ene pa alako itang tali kaya tutuki ku pa rin kaya. Digsu kami mitomba añang misabal ku kaya kasi bigla yang tinuknang kaybat minarap ya kaku. Balamu pelikula, selu ke bayu ya pa mitomba. Makatalan ya king salu ku habang halus midikit nala ring arung mi. Mipaglalawe kami. Corny pero kilig pala kapag tutung milyari keka.

Balag ku ne sana pero parehu kaming mipagalo añang bigla lang ginulasyo reng tao. "Ayiiieeee!!!"

"Kiss!!!"

Ala kung akarapat añang penabit naku gamat. Wow, bulak ya ba ing kakawat ko? Kalambut na gamat, ngeni e naku mainggit kareng tao SM, atin naku kasing katalnanan gamat. Pero pasalamat naku mu alwa ing balugbug ku ing penabit na. Bagya namu mitakid naku king pamanabit na kaku at magpasku na yata pero eke pa miras king pupuntalan mi. Dalan naku yata Sogo nini sabi ku king sarili ko. "Nukarin mu ku ba dalan?" sabi ku kaya.

Balaku sa milako ne ing gamat ku kanaku, bigla kami kasing tinuknang maglakad. Nung eku yata mengutang, e kami tuknang maglakad. Marok ne nanaman pu lawe kapatad. Andyang susunga ya ene leko ing kakutsilyu nang lawe kaku. Apansinan kung alang masyadung tao keni. "Tara keta tamu lukluk." talnan ke sana gamat pero pigpag ne mu ing gamat ku a balamu ena buring talnan ke.

"Nanung problema mu ot gugulwan muku?"

"Balamu kasi tinali nakung Kupidu keka eh. Mayayabit ku potang lalawut ka."

Ena yata aabsorb ning isip na ing sinabi ku. Pilang segundu bayu ya migsalita. "Sira ka yata buntuk!"

"Manibat añang sinabal muku, metali ya itang sinulad ning lugud kanaku. Potang lalawen mu kung marok mata, kikilig ku." sabi ku kaya saka ke binye ing killer smile ku.

Ene sinabi pero ene man meko king arap ku. Pigmasdan ke tuluy, ing buwak na, ing labi na, reng mata na, balamu mepili la talaga para mabuu ya ing angel king mata ku. Balamu ikit ku ne dati? Aneng kataimikan ngeni, sana makantini ne mu lagi. Pangabagya tikpan ne ing lupa na. Merine yata. Pero sisiguk ya, kikyak ya? Minanu ya? Atin bang panas king singit na? Mesora ya ba kako? Mepuling ya ba? Minuran yata king luwal añang ikit ku ing mumunang patak manibat king mata na. Naydana! Mituran ku pin king babaing ayni. Linapit ku king siping na inabut ke ing panyu ku kaya, "Eku buring manakit babaing kikyak." seryosu kung sabi kaya habang makatalungku ku king siping na.

Bala ku sa ugse ne ing Armando Caruso kung panyu. Bala ku suplada ya talaga pero ali pala. Masosora yamu king aldo na. Kinwentu na kaku makananu neng arakap ing bf na na atin yang abe aliwa. Pisabe nala kanu ngening Valentines. Kapal na naman lupa nita, pogi yata pota bisa yang masira lupa. Ing eku buri ing pakyakan ing babae, balu kung marok ing ganti kaya inaru ku ne mu. Tilnan ke ulit gamat andyang mangalgal ku. Marimla ku, eku kakarug! "Lawen mu na ne?" ako kaya.

Migtaka ya kaya mipalawe ya kaku. Tinuknang yang kikyak saka ya mengutang. "Na?" ana sabe singut sipun a digsu namu meging bula.

"Buri na talagang Lord na mikit tamu. E man masanting ing mumuna tamung impression king metung at metung, yaku ing pinili na para ilako na ing lungkut at sakit a daramdaman mu. Andyang bala mung emuku kailangan, atyu ku pa rin." Sa wakas meyli ya. "Dapat mayli ka makantini." saka ke pepakit ing bag nang Domo.

Sasagakgak ne ngeni. Digsu ku rin mikutkut king gabun anyang timpa naku. "E mu ku kilala ne?"

"Wa pin pala, eku pa mekapagpakilala. Yaku pala i Jo-"

"Jonathan."

"Bat kilala muku?"

"Emu ku pin kilala. Ouch!"

"Ninu wari ika?" diretsu kung sabi kaya.

"OUCH!" ana kano, begalan na pa talaga.

"Kayarti mo. Manikal naku." nandin ke pa kasi inabut ing gamat ku kaya.

"Cathleen." saka ne inabut ing gamat ku.

"Date kata ngeni ne?"

"Date?"

"Wa, malbe sine, mangan, window shopping. Simple mu." 

"Sige." ana kako saka ya meyli. Balamu tinuknang ing oras. Balamu ginato ku pakiramdam. Makantini pala ing awsan dang cloud9. Saguli, Cathleen ya kanu lagyu ana ne?

"Tamu na. Cathleen? Magaral nursing AUF, 3rd year?"

"Wa bat kilala mu ku?" migtaka ya bigla.

"Ika ba itang sasabyan ng wali ku na mikicrush kako?"

Balamu ebun yang buru a mengalutu. Eku balu pota pakwan ya naman na pati kilub mangalutu. Ena balu nung makananu neng takpan ing lupa na.

"Ihh! Bat balu mu!!!" saka ne pemalu i Domo kaku.

"Malunus ka kang Domo." aku kaya. "Tutulu ka pa sipun." saka ku linawut, pota panimulis na kaku eh. Haha! Basta sabi ku kaya, manibat kanita piglolon ke. Makatula kasi nung makananu kami mikilala. Balamu metung yang shooting king pelikula.

Metung mu ing abalu ku. Basta nanu man ing gawan mu, emu man buri o emu balu bakit mu gagawan. Gagamitan na kang Lord para maging masanting ya ing ending ning life story na ning metung a tao. I God ing pinakamagaling a writer, imagine, karakal da reng characters na apikabit-kabit na la sequel bawat metung kaybat anala pang kasanting storya. Tiwala mu, salese mu rin ada pin.

~yari ne


#sinoanggustongtranslation?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.